ExecuteStepEx

Vykoná pracovní krok
declare function ExecuteStepEx dll "ActualDocument" (string, string, pointer): integer
Res := ExecuteStepEx("", "Zpracování faktury", actualdocument)
ExecuteStepEx(DocKey, StepName, ActDoc)

Parametry

DocKey

Typ: string

ID procesu, ve kterém má být vykonán krok. Pokud je zadáno klíčové slovo "actualdocument" nebo "", bude načítáno z aktuálně otevřeného procesu.

StepName

Typ: string

Jméno pracovního kroku, který má být vykonán. Pokud krok není ve stavu "Připraven", vykonán nebude.

ActDoc

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument . Aktuálně otevřený proces. Není-li zadán, vytváří si funkce novou relaci s enTeam (pomalejší). Zároveň pak musí být speficikován parametr DocKey , kterým bude určen proces.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací 0 , pokud vykonání proběhlo správně. Při chybě vrací -1 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce v zadaném procesu vykoná pracovní krok specifikovaný svým jménem.

Ukázky volání

  • Vykoná krok Zpracování faktury v aktuálně otevřeném procesu
    Res := ExecuteStepEx("", "Zpracování faktury", actualdocument)
  • Vykoná krok Zpracování faktury ve specifikovaném procesu, využívá existující připojení do enTeam
    Res := ExecuteStepEx("MTB_00002px", "Zpracování faktury", actualdocument)
  • Vykoná krok Zpracování faktury ve specifikovaném procesu, vytvoří si nové připojení do enTeam
    Res := ExecuteStepEx("MTB_00002px", "Zpracování faktury", nil)