FileMove

Přesune soubor
declare function FileMove dll "ActualDocument" (string, string): boolean
FileMove("c:\Slozka1\Soubor.txt", "c:\Slozka2\Soubor.txt")
FileMove(ExistingFileName, NewFileName)

Parametry

ExistingFileName

Typ: string

Původní umístění souboru.

NewFileName

Typ: string

Nové umístění souboru.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací zda byla operace úspěšná. Je-li vráceno false , pak došlo k chybě. Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce přesune zadaný soubor v souborovém systému.

Ukázky volání

  • FileMove("c:\Slozka1\Soubor.txt", "c:\Slozka2\Soubor.txt")

Viz také