FileRename

Přejmenuje soubor
declare function FileRename dll "ActualDocument" (string, string): boolean
FileRename("c:\Slozka\Soubor1.txt", "c:\Slozka\Soubor2.txt")
FileRename(OldFileName, NewFileName)

Parametry

OldFileName

Typ: string

Původní název souboru

NewFileName

Typ: string

Nový název soubor

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací zda byla operace úspěšná. Je-li vráceno false , pak došlo k chybě. Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce přejmenuje zadaný soubor.

Ukázky volání

  • FileRename("c:\Slozka\Soubor1.txt", "c:\Slozka\Soubor2.txt")

Viz také