FindCaseViewerForm

Najde okno s procesem
declare function FindCaseViewerForm dll "ActualDocument" (string, integer, pointer): integer
CaseViewerForm := FindCaseViewerForm("actualdocument", 1, actualdocument)
FindCaseViewerForm(DocumentKey, Flags, ActualDocument)

Parametry

DocumentKey

Typ: string

ID procesu otevřeného v okně. Zadejte "actualdocument" pro aktuální proces.

Flags

Typ: integer

Volby hledání

Volba Popis
1 Hledat pouze v aktuálním vlákně (rychlejší)
Nechcete-li použít žádnou z voleb, pak zadejte 0 .

ActualDocument

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: integer

Popisovač okna s procesem (tzv. HWND ). Je-li vrácena hodnota 0 , pak okno nebylo nalezeno, nebo došlo k chybě. Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage resp. GetLastErrorCode .

Popis

Funkce hledá okno s otevřeným procesem podle ID a vrací jeho popisovač.

Ukázky volání

  • CaseViewerForm := FindCaseViewerForm("actualdocument", 1, actualdocument)

Viz také