GetActiveUsersCount

Zjistí počet aktivních účastníků procesu
declare function GetActiveUsersCount dll "ActualDocument" (string, pointer): integer
ParticipantCount := GetActiveUserCount("MTB_00000Nt", actualdocument)
GetActiveUsersCount(ADocKey, AActualDocument)

Parametry

ADocKey

Typ: string

ID procesu. Pro aktuální proces je možné zadat klíčové slovo actualdocument .

AActualDocument

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: integer

Počet aktivních účastníků procesu.

Popis

Zjistí počet aktivních účastníků procesu. Do tohoto počtu nejsou započteni techničtí uživatelé.

Ukázky volání

  • ParticipantCount := GetActiveUserCount("MTB_00000Nt", actualdocument)