SelectAttachmentsFromProcess

Zobrazí seznam příloh pro výběr
declare function SelectAttachmentsFromProcess dll "ActualDocument" (string, string, string, boolean, var integer, pointer): string
AttachList := SelectAttachmentsFromProcess("actualdocument", ";", "", false, AttachCount, actualdocument)    
SelectAttachmentsFromProcess(DocKey, Delimiter, Params, GetInactiveAtt, AttCount, aAD)

Parametry

DocKey

Typ: string

ID procesu, ze kterého bude seznam příloh načten. Pokud je zadáno klíčové slovo actualdocument , manipuluje se s aktuálním procesem.

Delimiter

Typ: string

Udává řetězec použitý pro oddělení jednotlivých názvů příloh.

Params

Typ: string

Zatím nevyužitý, zadejte "" .

GetInactiveAtt

Typ: boolean

Určuje, zda mají být zobrazeny i názvy neaktivních příloh.

AttCount

Typ: integer

Vrací počet vybraných příloh.

aAD

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: string

Vrací seznam názvů vybraných příloh procesu, názvy jsou odděleny zadaným oddělovačem Delimiter .

Popis

Zobrazí dialog, ve kterém je možné vybrat jednu nebo více příloh ze zadaného procesu.

Ukázky volání

  • Výsledkem např. Document.doc;Table.xls
    AttachList := SelectAttachmentsFromProcess("actualdocument", ";", "", false, AttachCount, actualdocument)