GetCasePropertyDate

Načte vlastnost procesu
declare function GetCasePropertyDate dll "ActualDocument" (string, string, pointer, var boolean): date
Changed := GetCasePropertyDate("ENTEAM_000000L", "CaseChanged", actualdocument, Loaded)
GetCasePropertyDate(DocKey, CaseProperty, ActDoc, Loaded)

Parametry

DocKey

Typ: string

Obsahuje id procesu. Pro aktuální proces je možné zadat prázdný řetezec nebo klíčové slovo actualdocument .

CaseProperty

Typ: string

Vlastnost procesu, kterou chceme načíst.

Podporované vlastnosti:

Vlastnost Popis
CaseChanged Datum poslední změny procesu
CaseCreated Datum vytvoření procesu

ActDoc

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument odkazující na aktuální proces. Je-li zadáno nil , vytváří se nové připojení k enTeam (pomalejší).

Loaded

Typ: boolean

Výstupní proměnná obsahující informaci, zda se povedlo hodnotu vlastnosti načíst - pokud ano, obsahuje true , jinak obsahuje false .

Návratová hodnota

Typ: date

Vrací hodnotu vlastnosti. Pokud se nepovedlo hodnotu proměnné načíst (viz Loaded ), obsahuje datum 0:00:00 .

Popis

Načte hodnotu vlastnosti typu date ze zadaného procesu. Pokud se nepodaří hodnotu proměnné načíst, je možné vyzvednout chybu pomocí funkce GetLastErrorMessage .

Ukázky volání

  • Načte datum poslední změny uvedeného procesu.
    Changed := GetCasePropertyDate("ENTEAM_000000L", "CaseChanged", actualdocument, Loaded)