GetEscalationPropertyDT

Vrátí datovou vlastnost eskalace
declare function GetEscalationPropertyDT dll "ActualDocument" (integer, string, var integer): date
ScheduleTerm := GetEscalationPropertyDT(256, "ScheduleTerm", RC)
GetEscalationPropertyDT(EscalationId, EscProperty, ErrCode)

Parametry

EscalationId

Typ: integer

ID eskalace.

EscProperty

Typ: string

Požadovaná vlastnost. Dostupné vlastnosti jsou k dispozici v tabulce níže.

Název Typ Popis
ScheduleTerm date Termín spuštění

ErrCode

Typ: integer

Chybový kód.

Kód Význam
0 OK
1 Problém s připojením do databáze.
2 Neexistující vlastnost
3 Problém s typem vlastnosti
Podrobnosti ke vzniklé chybě je možné zjistit v logu produktů enTeam

Návratová hodnota

Typ: date

Hodnota požadované vlastnosti eskalace.

Popis

Vrátí hodnotu celočíselné vlastnosti eskalace.

Ukázky volání

  • ScheduleTerm := GetEscalationPropertyDT(256, "ScheduleTerm", RC)