GetEscalationPropertyStr

Vrátí textovou vlastnost eskalace
declare function GetEscalationPropertyStr dll "ActualDocument" (integer, string, var integer): string
RepeatedEscUnit := GetEscalationPropertyStr(256, "RepeatedEscUnit", RC)
GetEscalationPropertyStr(EscalationId, EscProperty, ErrCode)

Parametry

EscalationId

Typ: integer

ID eskalace.

EscProperty

Typ: string

Požadovaná vlastnost. Dostupné vlastnosti jsou k dispozici v tabulce níže. Doporučujeme používat tuto funkci pouze pro typ string , pro ostatní typy je možné použít funkce GetEscPropertyInt , resp. GetEscPropertyDT .

Název Typ Popis
ScheduleTerm date Termín spuštění eskalace
RepeatedEscInterval integer Opakováná eskalace - interval spouštění
RepeatedEscUnit string Opakováná eskalace - jednotka intervalu spouštění

ErrCode

Typ: integer

Chybový kód.

Kód Význam
0 OK
1 Problém s připojením do databáze.
2 Neexistující vlastnost
3 Problém s typem vlastnosti
Podrobnosti ke vzniklé chybě je možné zjistit v logu produktů enTeam

Návratová hodnota

Typ: string

Hodnota požadované vlastnosti eskalace.

Popis

Vrátí hodnotu vlastnosti eskalace. Tuto funkci je možné použít pro všechny typy vlastností, ale doporučujeme ji používat pouze pro typ string , pro ostatní vlastnosti je vhodnější použít typově odpovídající funkce GetEscPropertyInt , resp. GetEscPropertyDT .

Ukázky volání

  • RepeatedEscUnit := GetEscalationPropertyStr(256, "RepeatedEscUnit", RC)