GetEscalationPropertyInt

Vrátí celočíselnou vlastnost eskalace
declare function GetEscalationPropertyInt dll "ActualDocument" (integer, string, var integer): integer
RepeatedEscInterval := GetEscalationPropertyInt(256, "RepeatedEscInterval", RC)
GetEscalationPropertyInt(EscalationId, EscProperty, ErrCode)

Parametry

EscalationId

Typ: integer

ID eskalace.

EscProperty

Typ: string

Požadovaná vlastnost. Dostupné vlastnosti jsou k dispozici v tabulce níže.

Název Typ Popis
RepeatedEscInterval integer Opakováná eskalace - interval spouštění

ErrCode

Typ: integer

Chybový kód.

Kód Význam
0 OK
1 Problém s připojením do databáze.
2 Neexistující vlastnost
3 Problém s typem vlastnosti
Podrobnosti ke vzniklé chybě je možné zjistit v logu produktů enTeam

Návratová hodnota

Typ: integer

Hodnota požadované vlastnosti eskalace.

Popis

Vrátí hodnotu celočíselné vlastnosti eskalace.

Ukázky volání

  • RepeatedEscInterval := GetEscalationPropertyInt(256, "RepeatedEscInterval", RC)