GetNodeOwner

Zjistí vlastníka kroku workflow
declare function GetNodeOwner dll "ActualDocument" (string, string, pointer): string
sUserGuid := GetNodeOwner("", "Krok č. 1", actualdocument)
GetNodeOwner(pchProcessId, pchNodeTitle, aAd)

Parametry

pchProcessId

Typ: string

Vstupní proměnná - ID procesu, ze kterého se má stav kroku získat. Je-li zadané klíčové slovo actualdocument nebo prázdný řetězec bude se pracovat s aktuálním procesem.

pchNodeTitle

Typ: string

Vstupní proměnná - Název kroku, jehož vlastníka chceme zjistit.

aAd

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: string

Popis

Funkce prochází všechny kroky workflow v procesu, který je určen vstupní proměnnou pchProcessId . Název kroku je definován proměnnou pchNodeTitle . Funkce vrací uživatele posledního pracovního kroku, který odpovídá zadanému názvu.

Ukázky volání

  • sUserGuid := GetNodeOwner("", "Krok č. 1", actualdocument)