GetProcessStatus

Slouží k získání stavu určitého procesu
declare function GetProcessStatus dll "ActualDocument" (string, pointer): integer
GetProcessStatus("ESF_0609112777", actualdocument)
GetProcessStatus(Key, AD)

Parametry

Key

Typ: string

ID procesu.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací číselnou hodnotu určující status workflow.

Popis

Funkce zjistí status workflow a vrací číselnou hodnotu určující tento stav. Výsledné hodnoty jsou v rozmezí od -1 do 6.
Hodnota Stav Popis
-1 Nezdařilo se zjistit stav procesu.
0 Žádný stav Např. proces, který neobsahuje workflow.
1 Připraveno (psInstanciate) V procesu bylo vytvořeno workflow, ale nebyl proveden žádný krok.
2 Běžící (psRunning) Workflow probíhá.
3 Dokončeno (psEnd) Workflow bylo dokončeno.
4 Přerušeno (psSuspend) Workflow bylo přerušeno
5 Prac. krok přerušen (psSuspendStep) Stav nastávající např. při výskytu chyby.
6 Zrušeno (psCancel) Workflow bylo zrušeno.

Ukázky volání

  • GetProcessStatus("ESF_0609112777", actualdocument)