GetRTStrVariable

Zjištění runtime hodnoty stringové workflow proměnné
declare function GetRTStrVariable dll "ActualDocument" (string, pointer): string
sName := GetRTStrVariable("jmeno", acutaldocument)
GetRTStrVariable(VarName, ActualDocument)

Parametry

VarName

Typ: string

Název workflow proměnné.

ActualDocument

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: string

Vrací hodnotu stringové workflow proměnné v rámci běžícího skriptu.

Popis

Funkce vrací runtime hodnotu stringové workflow proměnné. Tj. hodnota workflow proměnné platná v rámci běžícího skriptu, tedy v době, kdy je volána tato funkce. Lze také použít obecnější metodu, která nezohledňuje datový typ proměnné: GetRTListVariable .

Ukázky volání

  • sName := GetRTStrVariable("jmeno", acutaldocument)