GetReferenceNumber

Vrací nové pořadové číslo
declare function GetReferenceNumber dll "ActualDocument" (string, string, pointer): integer
i := GetReferenceNumber("TESTSTR_00003YM", "cena", actualdocument)
GetReferenceNumber(DocID, RowName, AD)

Parametry

DocID

Typ: string

ID procesu.

RowName

Typ: string

Název řady.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: integer

Nové pořadové číslo.

Popis

Použijte funkci GetReferenceNumberFromDB , tato je zastaralá. V libovolném procesu, který je dán svým ID inkrementuje integer hodnotu zadané proměné a výsledek vrátí.

Př: existuje proces číselník, který obsahuje proměnou rada1 a ta má hodnotu 5. Po zavolání funkce GetReferenceNumber se hodnota proměné řada1 změní na 6 a tato hodnota bude vrácena do skriptu.

Ukázky volání

  • i := GetReferenceNumber("TESTSTR_00003YM", "cena", actualdocument)