GetTemp

Najde adresář Temp
declare procedure GetTemp dll "ActualDocument" (string)
GetTemp(promennaTemp)
GetTemp(Directory)

Parametry

Directory

Typ: string

Adresář.

Popis

Načte hodnotu systémové proměnné TEMP (popř. TMP). Výsledný adresář je např. C:\Users\Default\AppData\Local\Temp .

POZOR: Procedura neověřuje, zda vrácená cesta (k adresáři) skutečně existuje ani zda má proces k adresáři přístupová práva!

Pro ověření, zda adresář existuje, lze použít funkce DirExists . Alternativně pak funkci ForceDirs pro zajištení existence cesty (adresáře).

Ukázky volání

  • GetTemp(promennaTemp)