GetTextFromFile

Načtení textu souboru
declare function GetTextFromFile dll "ActualDocument" (string, string, string, var boolean): string
sText := GetTextFromFile("c:\test.txt", "utf-8", "", bTextLoaded)
GetTextFromFile(FilePath, Code, Params, TextLoaded)

Parametry

FilePath

Typ: string

Obsahuje cestu k souboru, ze kterého bude načten text.

Code

Typ: string

Použité kódování znaků v souboru. Podporováno utf-8 . Pokud není zadáno, použije se Ansi kódování.

Params

Typ: string

Zatím nevyužito.

TextLoaded

Typ: boolean

Pokud se povedlo text načíst, obsahuje true , jinak false . Text chyby je možné získat funkcí GetLastErrorMessage .

Návratová hodnota

Typ: string

Vrací načtený text ze souboru.

Popis

Funkce slouží pro načtení textu ze zadaného souboru.

Ukázky volání

  • sText := GetTextFromFile("c:\test.txt", "utf-8", "", bTextLoaded)