HttpRequestAddOrSetHeader

Nastaví hlavičku
declare procedure HttpRequestAddOrSetHeader dll "ScriptEx" (integer, string, string)
HttpRequestAddOrSetHeader(Request, "Content-Type", "application/json")
HttpRequestAddOrSetHeader(Request, Name, Value)

Parametry

Request

Typ: integer

HTTP požadavek

Name

Typ: string

Název HTTP hlavičky

Value

Typ: string

Hodnota HTTP hlavičky

Popis

Funkce nastaví hlavičku do HTTP požadavku. Pokud již hlavička se stejným názvem (viz parametr Name ) existuje, pak je stávající hodnota přepsána.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • HttpRequestAddOrSetHeader(Request, "Content-Type", "application/json")