Http

Práce s HTTP

Popis

Funkce pro komunikaci HTTP(S) protokolem.

Funkce

HttpConnectionSendRequest Odešle HTTP požadavek
HttpCreate Vytvoří objekt
HttpFree Uvolní objekt
HttpGetIntegerProp Vrací hodnotu vlastnosti jako celé číslo
HttpGetStringProp Vrací hodnotu vlastnosti jako řetězec
HttpRequestAddOrSetHeader Nastaví hlavičku
HttpRequestAddQueryParam Přidá URL parametr
HttpRequestRemoveHeader Odstraní hlavičku
HttpRequestRemoveQueryParam Odstraní URL parametr
HttpRequestSetBasicAuthentication Nastaví Basic authentication
HttpResponseGetHeaderByName Vrací hodnotu hlavičky
HttpSetBooleanProp Nastaví logickou hotnotu vlastnosti
HttpSetIntegerProp Nastaví celočíselnou hodnotu vlastnosti
HttpSetStringProp Nastaví řetězcovou hodnotu vlastnosti

Příklady

AresBasic Ukázka přístupu do XML rozhraní IS ARES
HttpSendRequest Ukázka odeslání HTTP požadavku