IncDate

Inkrementuje datum (a čas)
declare function IncDate dll "ScriptEx" (string, date, integer): date
NextDaySameTime := IncDate("Day", DateVal, 1)
IncDate(AUnit, AValue, ANumberOfUnits)

Parametry

AUnit

Typ: string

Jednotka času, o kterou se bude inkrementovat

Jednotka Popis
Year Rok
Month Měsíc
Week Týden
Day Den
Hour Hodina
Minute Minuta
Second Vteřina

AValue

Typ: date

Časový údaj, který bude inkrementován

ANumberOfUnits

Typ: integer

Počet jednotek (viz parametr AUnit ), o jejichž množství se bude inkrementovat. Pro dekrement lze použít zápornou hodnotu.

Návratová hodnota

Typ: date

Výsledný datum (a čas)

Popis

Funkce inkrementuje časový údaj o specifikovaný počet zadaných jednotek.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • Vrací následující den ve stejnou dobu
    NextDaySameTime := IncDate("Day", DateVal, 1)