IniFree

Uvolní načtený INI soubor
declare function IniFree dll "ActualDocument" (integer): integer
Res := IniFree(IniFile)
IniFree(Ini)

Parametry

Ini

Typ: integer

Identifikátor uvolňovaného INI souboru získaného funkcí IniCreate .

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací 1 , je-li INI soubor úspěšně uvolněn. Dojde-li k chybě, je vrácena 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce uvolní INI soubor z paměti. Indentifikátor uvolněného INI souboru dále nepoužívejte!

Ukázky volání

  • Res := IniFree(IniFile)

Viz také