IniCreate

Načte INI soubor
declare function IniCreate dll "ActualDocument" (string): integer
IniFile := IniCreate(FileName)
IniCreate(FileName)

Parametry

FileName

Typ: string

Cesta k načítanému INI souboru. Pro načtení souboru SerieM.ini, resp. Parent.ini je možné použít klíčové slovo "#seriem.ini" , resp. "#parent.ini" .

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací identifikátor načteného INI souboru. Dojde-li k chybě je vrácena 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Načte do paměti INI soubor a vrátí jeho identifikátor. Po dokončení práce se souborem je nutné jej uvolnit funkcí IniFree .

Ukázky volání

  • IniFile := IniCreate(FileName)