Ini

INI soubory

Popis

Procedury a funkce umožňující pracovat s INI soubory.

Funkce

GetItemFromMTBini Načte hodnotu klíče z enTeam ini souboru
IniCreate Načte INI soubor
IniDeleteKey Vymaže klíč z INI souboru
IniFree Uvolní načtený INI soubor
IniReadBoolean Načte logickou hodnotu z INI souboru
IniReadCurrency Načte desetinné číslo z INI souboru
IniReadDate Načte datum z INI souboru
IniReadInteger Načte celé číslo z INI souboru
IniReadString Načte řetězec z INI souboru
IniValueExist Ověří existenci klíče
IniWriteBoolean Zapíše logickou hodnotu do INI souboru
IniWriteCurrency Zapíše desetinné číslo do INI souboru
IniWriteDate Zapíše datum do INI souboru
IniWriteInteger Zapíše celé číslo do INI souboru
IniWriteString Zapíše řetězec do INI souboru