IsDayHoliday

Určí, zda zadaný den je státním svátkem
declare function IsDayHoliday dll "ActualDocument" (string, string, pointer): boolean
work := IsDayHoliday("Czech", "14.3.2006", actualdocument)
IsDayHoliday(HolidaySetName, Date, AD)

Parametry

HolidaySetName

Typ: string

Název množiny svátků, tak jak je uveden v enTeam.

Date

Typ: string

Datum (uložené jako řetězec).

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací true , pokud je státní svátek. V opačném případě vrací false .

Popis

Funkce vrací, zda daný den je státní svátek, v závislosti na parametru HolidaySetName .

Ukázky volání

  • work := IsDayHoliday("Czech", "14.3.2006", actualdocument)

Viz také