IsUserActiveInCase

Vrací, zda je účastník procesu aktivní
declare function IsUserActiveInCase dll "ActualDocument" (string, string, pointer): boolean
IsActive := IsUserActiveInCase(sDocKey, sUserId, actualdocument)
IsUserActiveInCase(DocKey, UserGuid, ActDoc)

Parametry

DocKey

Typ: string

ID procesu, v kterém chceme zjistit, zda je účastník aktivní. Není-li zadáno, bude použit aktuálně otevřený proces (viz klíčové slovo actualdocument ).

UserGuid

Typ: string

Guid uživatele, u kterého potřebujeme zjistit, zda je aktivní.

ActDoc

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument . Aktuálně otevřený proces. Není-li zadán, vytváří si funkce novou relaci s enTeam (pomalejší). Zároveň pak musí být speficikován parametr DocKey , kterým bude určen dokument, jehož část bude aktivována/deaktivována.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací true Pokud je účastník aktivní. Pokud dojde k chybě, nebo není účastník aktivní, je vráceno false . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce pro zjištění, zda je účastník procesu aktivní.

Ukázky volání

  • IsActive := IsUserActiveInCase(sDocKey, sUserId, actualdocument)