JsonDelete

Odstraní hodnotu z JSON
declare function JsonDelete dll "ScriptEx" (string, string): string
Json := JsonDelete(Json, "property")
JsonDelete(Json, Path)

Parametry

Json

Typ: string

Vstupní data ve formátu JSON

Path

Typ: string

Cesta k hodnotě

Návratová hodnota

Typ: string

Výsledná data ve formátu JSON.

Došlo-li k chybě, pak je vrácen prádzný řetězec ( "" ). Pro více informací o chybě použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Popis

Funkce odstraní hodnotu dle zadané cesty ze vstupních dat a vrací výsledná data ve formátu JSON.

Ukázky volání

  • Odstraní vlastnost "property" kořenového objektu
    Json := JsonDelete(Json, "property")
  • Odstraní první položku kořenového pole
    Json := JsonDelete(Json, "[0]")