Json

Práce s JSON

Popis

Funkce pro manipulaci s daty ve formátu JSON.

Funkce

JsonGetArray Vrací JSON pole
JsonGetArrayLength Vrací délku JSON pole
JsonGetBoolean Vrací logickou hodnotu z JSON
JsonGetCurrency Vrací desetinné číslo z JSON
JsonGetInteger Vrací celé číslo z JSON
JsonGetObject Vrací JSON objekt
JsonGetString Vrací řetězec z JSON
JsonIsNull Vrací zda je hodnota NULL

Příklady

JsonPath Ukázka práce s JSON Path