Json

Práce s JSON

Popis

Funkce pro manipulaci s daty ve formátu JSON.

Funkce

JsonDelete Odstraní hodnotu z JSON
JsonExists Vrací zda hodnota existuje
JsonGetArray Vrací JSON pole
JsonGetArrayLength Vrací délku JSON pole
JsonGetBoolean Vrací logickou hodnotu z JSON
JsonGetCurrency Vrací desetinné číslo z JSON
JsonGetInteger Vrací celé číslo z JSON
JsonGetObject Vrací JSON objekt
JsonGetString Vrací řetězec z JSON
JsonIsNull Vrací zda je hodnota NULL
JsonParse Předzpracuje JSON
JsonSetArray Nastaví JSON pole
JsonSetBoolean Nastaví logickou hodnotu do JSON
JsonSetCurrency Nastaví desetinné číslo do JSON
JsonSetInteger Nastaví celé číslo do JSON
JsonSetNull Nastaví hodnotu na NULL
JsonSetObject Nastaví JSON objekt
JsonSetString Nastaví řetězec do JSON
JsonUnparse Uvolní předzpracování JSON

Příklady

JsonPath Ukázka práce s JSON Path