JsonExists

Vrací zda hodnota existuje
declare function JsonExists dll "ScriptEx" (string, string): boolean
HasSecondChild := JsonExists(Json, "people[0].children[1]")
JsonExists(Json, Path)

Parametry

Json

Typ: string

Vstupní data ve formátu JSON

Path

Typ: string

Cesta k hodnotě k otestování, zda existuje

Návratová hodnota

Typ: boolean

Zda hodnota dle zadané cesty existuje

Popis

Funkce vrací, zda hodnota ze vstupních dat a dle zadané cesty existuje.

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • HasSecondChild := JsonExists(Json, "people[0].children[1]")