JsonGetArray

Vrací JSON pole
declare function JsonGetArray dll "ScriptEx" (string, string): string
Children := JsonGetArray(Json, "people[0].children")
JsonGetArray(Json, Path)

Parametry

Json

Typ: string

Vstupní data ve formátu JSON

Path

Typ: string

Cesta k poli

Návratová hodnota

Typ: string

Pole ve formátu JSON.

V případě chyby je vrácen prázdný řetězec ( "" ). Pro více informací o chybě použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Popis

Funkce vrací JSON pole ze vstupních dat a dle zadané cesty.

Ukázky volání

  • Children := JsonGetArray(Json, "people[0].children")