JsonGetObject

Vrací JSON objekt
declare function JsonGetObject dll "ScriptEx" (string, string): string
FirstChild := JsonGetObject(Json, "people[0].children[0]")
JsonGetObject(Json, Path)

Parametry

Json

Typ: string

Vstupní data ve formátu JSON

Path

Typ: string

Cesta k objektu

Návratová hodnota

Typ: string

Objekt ve formátu JSON.

Došlo-li k chybě, pak je vrácen prádzný řetězec ( "" ). Pro více informací k chybě použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Popis

Funkce vrací JSON objekt ze vstupních dat a dle zadané cesty.

Ukázky volání

  • FirstChild := JsonGetObject(Json, "people[0].children[0]")