JsonSetArray

Nastaví JSON pole
declare function JsonSetArray dll "ScriptEx" (string, string, string): string
Json := JsonSetArray(Json, "arrayProperty", "[""a"", ""b"", ""c""]")
JsonSetArray(Json, Path, Value)

Parametry

Json

Typ: string

Vstupní data ve formátu JSON

Path

Typ: string

Cesta k poli

Value

Typ: string

Pole ve formátu JSON

Návratová hodnota

Typ: string

Výsledná data ve formátu JSON.

Došlo-li k chybě, pak je vrácen prádzný řetězec ( "" ). Pro více informací o chybě použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Popis

Funkce přidá (pokud dosud neexistuje) nebo nastaví pole dle zadané cesty do vstupních dat a vrací výsledná data ve formátu JSON.

Ukázky volání

  • Nastaví vlastnost "arrayProperty" kořenového objektu na pole obsahující hodnoty "a", "b" a "c"
    Json := JsonSetArray(Json, "arrayProperty", "[""a"", ""b"", ""c""]")