JsonSetBoolean

Nastaví logickou hodnotu do JSON
declare function JsonSetBoolean dll "ScriptEx" (string, string, boolean): string
Json := JsonSetBoolean(Json, "booleanProperty", true)
JsonSetBoolean(Json, Path, Value)

Parametry

Json

Typ: string

Vstupní data ve formátu JSON

Path

Typ: string

Cesta k logická hodnotě

Value

Typ: boolean

Logická hodnota

Návratová hodnota

Typ: string

Výsledná data ve formátu JSON.

Došlo-li k chybě, pak je vrácen prádzný řetězec ( "" ). Pro více informací o chybě použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Popis

Funkce přidá (pokud dosud neexistuje) nebo nastaví logickou hodnotu dle zadané cesty do vstupních dat a vrací výsledná data ve formátu JSON.

Ukázky volání

  • Nastaví vlastnost "booleanProperty" kořenového objektu na hodnotu "true"
    Json := JsonSetBoolean(Json, "booleanProperty", true)
  • Nastaví první položku kořenového pole na hodnotu "false"
    Json := JsonSetBoolean(Json, "[0]", false)