JsonSetCurrency

Nastaví desetinné číslo do JSON
declare function JsonSetCurrency dll "ScriptEx" (string, string, currency): string
Json := JsonSetCurrency(Json, "numberProperty", 3.14)
JsonSetCurrency(Json, Path, Value)

Parametry

Json

Typ: string

Vstupní data ve formátu JSON

Path

Typ: string

Cesta k desetinnému číslu

Value

Typ: currency

Desetinné číslo

Návratová hodnota

Typ: string

Výsledná data ve formátu JSON.

Došlo-li k chybě, pak je vrácen prádzný řetězec ( "" ). Pro více informací o chybě použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Popis

Funkce přidá (pokud dosud neexistuje) nebo nastaví desetinné číslo dle zadané cesty do vstupních dat a vrací výsledná data ve formátu JSON.

Ukázky volání

  • Nastaví vlastnost "numberProperty" kořenového objektu na hodnotu "3,14"
    Json := JsonSetCurrency(Json, "numberProperty", 3.14)
  • Nastaví první položku kořenového pole na hodnotu "2,71"
    Json := JsonSetCurrency(Json, "[0]", 2.71)