JsonSetInteger

Nastaví celé číslo do JSON
declare function JsonSetInteger dll "ScriptEx" (string, string, integer): string
Json := JsonSetInteger(Json, "numberProperty", 123)
JsonSetInteger(Json, Path, Value)

Parametry

Json

Typ: string

Vstupní data ve formátu JSON

Path

Typ: string

Cesta k celému číslu

Value

Typ: integer

Celé číslo

Návratová hodnota

Typ: string

Výsledná data ve formátu JSON.

Došlo-li k chybě, pak je vrácen prádzný řetězec ( "" ). Pro více informací o chybě použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Popis

Funkce přidá (pokud dosud neexistuje) nebo nastaví celé číslo dle zadané cesty do vstupních dat a vrací výsledná data ve formátu JSON.

Ukázky volání

  • Nastaví vlastnost "numberProperty" kořenového objektu na hodnotu "123"
    Json := JsonSetInteger(Json, "numberProperty", 123)
  • Nastaví první položku kořenového pole na hodnotu "666"
    Json := JsonSetInteger(Json, "[0]", 666)