JsonSetNull

Nastaví hodnotu na NULL
declare function JsonSetNull dll "ScriptEx" (string, string): string
Json := JsonSetNull(Json, "nullProperty")
JsonSetNull(Json, Path)

Parametry

Json

Typ: string

Vstupní data ve formátu JSON

Path

Typ: string

Cesta k hodnotě NULL

Návratová hodnota

Typ: string

Výsledná data ve formátu JSON.

Došlo-li k chybě, pak je vrácen prádzný řetězec ( "" ). Pro více informací o chybě použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Popis

Funkce přidá (pokud dosud neexistuje) nebo nastaví hodnotu na NULL dle zadané cesty do vstupních dat a vrací výsledná data ve formátu JSON.

Ukázky volání

  • Nastaví vlastnost "nullProperty" kořenového objektu na hodnotu NULL
    Json := JsonSetNull(Json, "nullProperty")
  • Nastaví první položku kořenového pole na hodnotu NULL
    Json := JsonSetNull(Json, "[0]")