JsonSetObject

Nastaví JSON objekt
declare function JsonSetObject dll "ScriptEx" (string, string, string): string
Json := JsonSetObject(Json, "objectProperty", "{ ""property"": ""value"" }")
JsonSetObject(Json, Path, Value)

Parametry

Json

Typ: string

Vstupní data ve formátu JSON

Path

Typ: string

Cesta k objektu

Value

Typ: string

Objekt ve formátu JSON

Návratová hodnota

Typ: string

Výsledná data ve formátu JSON.

Došlo-li k chybě, pak je vrácen prádzný řetězec ( "" ). Pro více informací o chybě použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Popis

Funkce přidá (pokud dosud neexistuje) nebo nastaví objekt dle zadané cesty do vstupních dat a vrací výsledná data ve formátu JSON.

Ukázky volání

  • Nastaví vlastnost "objectProperty" kořenového objektu na objekt
    Json := JsonSetObject(Json, "objectProperty", "{ ""property"": ""value"" }")