JsonSetString

Nastaví řetězec do JSON
declare function JsonSetString dll "ScriptEx" (string, string, string): string
Json := JsonSetString(Json, "stringProperty", "Jak dal kajak")
JsonSetString(Json, Path, Value)

Parametry

Json

Typ: string

Vstupní data ve formátu JSON

Path

Typ: string

Cesta k řetězci

Value

Typ: string

Řetězec

Návratová hodnota

Typ: string

Výsledná data ve formátu JSON.

Došlo-li k chybě, pak je vrácen prádzný řetězec ( "" ). Pro více informací o chybě použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Popis

Funkce přidá (pokud dosud neexistuje) nebo nastaví řetezec dle zadané cesty do vstupních dat a vrací výsledná data ve formátu JSON.

Ukázky volání

  • Nastaví vlastnost "stringProperty" kořenového objektu na hodnotu "Jak dal kajak"
    Json := JsonSetString(Json, "stringProperty", "Jak dal kajak")
  • Nastaví první položku kořenového pole na hodnotu "abc"
    Json := JsonSetString(Json, "[0]", "abc")