LoadFromMtbDocument

Umožní načíst údaje z procesu
declare procedure LoadFromMtbDocument dll "ActualDocument" (string, string, string)
LoadFromMtbDocument("", CaseTitle, "title")
LoadFromMtbDocument(Name, Value, Params)

Parametry

Name

Typ: string

Název kritéria, jehož hodnotu procedura načte. Má význam pouze pro hodnotu content v Params .

Value

Typ: string

Načtená hodnota.

Params

Typ: string

Udává, jakou vlastnost procedura vrátí

Vlastnost Popis
user Seznam uživatelů majících krok k vyřízení, uživatelé jsou odděleni středníkem
content Hodnota kritéria zadaného v Name
title Název procesu
class Třída procesu
creator-name Autor procesu
workflow Workflow v procesu

Popis

Vrací v parametru Value vybrané vlastnosti procesu. Proces musí být před voláním procedury otevřen pomocí OpenMtbDocument a následně uzavřen pomocí CloseMtbDocument .

Ukázky volání

  • LoadFromMtbDocument("", CaseTitle, "title")