LoadFromMtbDocument

Umožní načíst údaje z procesu
declare procedure LoadFromMtbDocument dll "ActualDocument"(string, string, string)
LoadFromMtbDocument("name", jmeno, "")
LoadFromMtbDocument(Name, Value, Params)

Parametry

Name

Typ: string

Jméno načítané hodnoty (význam pouze při parametru "content" - název kritéria).

Value

Typ: string

Načtená hodnota.

Params

Typ: string

Z jakého objektu bude číst - buď "user" nebo "content" anebo "title".

Popis

Dokument musí být otevřen pomocí OpenMtbDocument a na konci uzavřen pomocí CloseMtbDocument .

Ukázky volání

  • LoadFromMtbDocument("name", jmeno, "")