LoadXML

Načte XML řetězec
declare function LoadXML dll "ActualDocument" (string): boolean
Success := LoadXML(XmlString)
LoadXML(XML)

Parametry

XML

Typ: string

Řetězec obsahující XML

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací true , je-li XML připraveno, nebo false . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce načte řetězec XML předaný vstupním parametrem a provede nezbytnou přípravu pro další zpracování XML. Návratová hodnota informuje o úspěchu resp. neúspěchu vykonání funkce.

Ukázky volání

  • Načte XML řetězec z proměnné "XmlString"
    Success := LoadXML(XmlString)

Viz také