Xml

Práce s XML

Popis

Rutiny pro práci s XML řetězci a soubory.

Funkce

GetXMLCount Vrací počet uzlů vyhovující XPath
GetXMLNodeName Vrací název uzlu
GetXMLValue Vrací hodnotu podle zadané XPath
LoadXML Načte XML řetězec
LoadXMLFile Načte XML ze souboru

Příklady

XmlXpath Ukázka práce s XML a XPath