LookupCreate

Vytvoří objekt
declare function LookupCreate dll "ScriptEx" (string): integer
Lookup := LookupCreate("TLookup")
LookupCreate(ClassName)

Parametry

ClassName

Typ: string

Název třídy, která bude instancována

Název třídy Popis
TLookup Číselník
TLookupList Seznam číselníků
TLookupItem Řádek číselníku
TLookupItemList Seznam řádků číselníku
TLookupSubItemDef Sloupec číselníku
TLookupSubItemDefList Seznam sloupců číselníku
TLookupSubItem Hodnota číselníku
TLookupSubItemList Seznam hodnot číselníku
TLookupExportCsv Export číselníku do CSV
TLookupImportCsv Import obsahu číselníku z CSV

Návratová hodnota

Typ: integer

Instance požadované třídy (objekt). Je-li vrácena 0 , pak došlo k chybě. Pro získaní informací o chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Popis

Funkce vytvoří objekt (instanci požadované třídy - parametr ClassName ).

Ukázky volání

  • Vytvoří instanci třídy, reprezentující číselník
    Lookup := LookupCreate("TLookup")

Viz také