LookupGetRelatedValue

Vrací související hodnotu číselníku
declare function LookupGetRelatedValue dll "ScriptEx" (string, string, string, string): string
Telefon := LookupGetRelatedValue("Pobočky", "Město", "Plzeň", "Telefon")
LookupGetRelatedValue(LookupName, SubItemName, SubItemValue, RelatedSubItemName)

Parametry

LookupName

Typ: string

Název číselníku

SubItemName

Typ: string

Název sloupce číselníku

SubItemValue

Typ: string

Hledaná hodnota ve sloupci (parametr SubItemName ) číselníku (parametr LookupName )

RelatedSubItemName

Typ: string

Název sloupce, jehož hodnota souvisejícího řádku (popř. více) bude vrácena

Návratová hodnota

Typ: string

Související hodnota (popř. více oddělených středníkem)

Popis

Funkce hledá řádek (popř. více) zadaného číselníku (parametr LookupName ), obsahující hodnotu (parametr SubItemValue ) ve sloupci (parametr SubItemName ) . Je-li takový řádek nalezen (popř. více), pak je vrácena související hodnota ze sloupce definovaného parametrem RelatedSubItemName .

Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • Hledá řádek číselníku "Pobočky" obsahující hodnotu "Plzeň" ve sloupci "Město". Následně vrací hodnotu sloupce "Telefon". Tzn. vrací tel. číslo pobočky ve městě Plzeň.
    Telefon := LookupGetRelatedValue("Pobočky", "Město", "Plzeň", "Telefon")