MJournalGetDataBoxSettingsIdByBoxIdAndLogin

Vrací interní ID datové schránky dle ID schránky a přihl. jména
declare function MJournalGetDataBoxSettingsIdByBoxIdAndLogin dll "ActualDocument" (string, string): string
Id := MJournalGetDataBoxSettingsIdByBoxIdAndLogin("884afag", "uqif3n")
MJournalGetDataBoxSettingsIdByBoxIdAndLogin(BoxId, Login)

Parametry

BoxId

Typ: string

ID datové schránky

Login

Typ: string

Přihlašovací jméno k datové schránce

Návratová hodnota

Typ: string

Interní ID datové schránky v systému Journal DS

Popis

Funkce vrací interní ID datové schránky dle ID schránky (parametr BoxId ) a přihlašovácího jména (parametr Login ).

Předpokládá se předchozí volání funkce MJournalOpen .

Není-li schránka nalezena, nebo došlo k chybě, pak je vrácen prázdný řetězec ( "" ). Pro získání informací o chybě použijte funkci GetLastErrorMessage .

Ukázky volání

  • Vrací interní ID pro schránku "884afag" a přihl. jméno "uqif3n"
    Id := MJournalGetDataBoxSettingsIdByBoxIdAndLogin("884afag", "uqif3n")