MJournalHiddenSendDataMessage

Nevizuální odeslání datové zprávy
declare function MJournalHiddenSendDataMessage dll "ActualDocument" (string, string, pointer): integer
MJournalHiddenSendDataMessage("actualdocument", "hrk4um", actualdocument)
MJournalHiddenSendDataMessage(ProcessId, Login, AD)

Parametry

ProcessId

Typ: string

Id procesu, ze kterého se bude odesílat. Pokud je zadáno actualdocument , je odesíláno z aktuálního procesu.

Login

Typ: string

Uživatelské jméno pro přístup k datové schránce, ze které bude odesíláno. Heslo je použito z nastavení datových schránek v aplikaci Journal DS.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: integer

Pokud odeslání proběhne v pořádku, je vrácen návratový kód 1.

Popis

Funkce slouží k nevizuálnímu odeslání datové zprávy.

Nastavením proměnné MJ_ATTACHCOUNT lze změnit připojování příloh při odeslání datové zprávy:

MJ_ATTACHCOUNT Popis MJ_ATTACHMENTS Popis
MJ_ATTACHCOUNT := -100 Připojují se pouze aktivní přílohy procesu s ID uvedenými v proměnné MJ_ATTACHMENTS. MJ_ATTACHMENTS := "AttachKey1|AttachKey2" Oddělovačem ID je znak |.
MJ_ATTACHCOUNT := -101 Připojují se pouze aktivní přílohy procesu s názvy uvedenými v proměnné MJ_ATTACHMENTS. MJ_ATTACHMENTS := "AttachTitle1|AttachTitle2" Oddělovačem názvů je znak |.
MJ_ATTACHCOUNT := -102 Připojují se soubory z disku uvedené v proměnné MJ_ATTACHMENTS plnými cestami. MJ_ATTACHMENTS := "File1|File2" Oddělovačem cest je znak |. Pokud některý soubor neexistuje, datová zpráva není odeslána.
MJ_ATTACHCOUNT := 0 Přidají se všechny aktivní přilohy procesu jako přílohy nové datové zprávy.
MJ_ATTACHCOUNT := Ostaní čísla V závislosti na naplnění proměnné MJ_ATTACHMENTS. MJ_ATTACHMENTS := "AttachKey1|AttachKey2" Pokud je proměnná prázdná, přidají se všechny přílohy. Jinak jsou odeslány přílohy dle MJ_ATTACHCOUNT := -100.

Ukázky volání

  • MJournalHiddenSendDataMessage("actualdocument", "hrk4um", actualdocument)

Příklady použití

Viz také