MJournalHiddenSendDataMessage

Slouží k nevizuálnímu odeslání datové zprávy
declare function MJournalHiddenSendDataMessage dll "ActualDocument" (string, string, pointer): integer
MJournalHiddenSendDataMessage("actualdocument", "Leviom OVM hrk4um", actualdocument)
MJournalHiddenSendDataMessage(ProcessId, Login, AD)

Parametry

ProcessId

Typ: string

Id procesu, ze kterého se bude odesílat. Pokud je zadáno actualdocument , je odesíláno z aktuálního procesu.

Login

Typ: string

Uživatelské jméno pro přístup k datové schránce, ze které bude odesíláno. Heslo je použito z nastavení datových schránek v aplikaci Journal DS. Pro použití alternativních přihlašovacích ůdajů je potřeba umístit před uživatelské jméno rovněž název datové schránky (z nastavení). Jako oddělovač ze slouží mezera. Tj. např. "Leviom OVM hrk4um" pro schránku "Leviom OVM" a uživatele "hrk4um". Použitý uživatel musí mít uložené heslo.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: integer

Pokud odeslání proběhne v pořádku, je vrácen návratový kód 1.

Popis

Funkce slouží k nevizuálnímu odeslání datové zprávy.

Nastavením proměnné MJ_ATTACHCOUNT lze změnit připojování příloh při odeslání datové zprávy:

MJ_ATTACHCOUNT Popis MJ_ATTACHMENTS Popis
MJ_ATTACHCOUNT := "-100" Připojují se pouze přílohy, které jsou uvedeny jako seznam identifikací přílohy v proměnné. MJ_ATTACHMENTS := """AttachKey1""|""AttachKey2"""
MJ_ATTACHCOUNT := "-101" Připojují se pouze přílohy, které jsou uvedeny jako seznam názvů příloh v proměnné. MJ_ATTACHMENTS := """AttachTitle1""|""AttachTitle2"""
MJ_ATTACHCOUNT := "-102" Připojují se soubory s disku uvedené jako seznam v proměnné. MJ_ATTACHMENTS := """File1""|""File2""" Jde o plné názvy souborů včetně cesty, a že soubory na disku existují.
MJ_ATTACHCOUNT := "-103" Automaticky se nepřiřadí žádné přílohy.
MJ_ATTACHCOUNT := "0" nebo není vůbec vyplněná Přidají se všechny přilohy procesu jako přílohy nové datové zprávy.
MJ_ATTACHCOUNT := Ostaní čísla Pokud je nastavená proměnná. MJ_ATTACHMENTS := """AttachKey1""|""AttachKey2""" Přidají se přílohy s uvedenou identifikací, pokud je prázdná, přidají se všechny přílohy.

Poznámka: uvozovky je třeba použít v případě, když jednotlivé položky mohou obsahovat mezery.

Ukázky volání

  • MJournalHiddenSendDataMessage("actualdocument", "Leviom OVM hrk4um", actualdocument)

Viz také