MUser_Connect

Vytvoří připojení k enTeam User
declare function MUser_Connect dll "ActualDocument" (string, string, pointer): integer
Res := MUser_Connect("", "", nil)
MUser_Connect(UserName, Password, ActualDocument)

Parametry

UserName

Typ: string

Uživatelské jméno. Nezadává se, pokud se použije připojení z aktuální relace enTeam (viz parametr ActualDocument ). Při vytváření nového připojení je možné zadat "" pro přihlášení pod technickým uživatelem enTeam.

Password

Typ: string

Heslo. Zadává se pouze pokud je vyplněn parametr UserName .

ActualDocument

Typ: pointer

Ukazatel na aktuální proces. Pro využití objektu enTeam User z aktuální relace enTeam se využívá klíčové slovo actualdocument . Je-li zadáno nil , vytváří si funkce nové připojení k enTeam User (pomalejší).

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací 1 při úspěšném připojení k enTeam User. Dojde-li k chybě je vrácena 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce vytváří připojení k hlavnímu objektu enTeam User. Pokud je v parametru ActualDocument zadáno nil , je nutné po dokončení práce s enTeam User zavolat MUser_Disconnect .

Ukázky volání

  • Vytvoří nové připojení k enTeam User pod technickým uživatelem enTeam
    Res := MUser_Connect("", "", nil)
  • Použije připojení k enTeam User z aktuální relace enTeam.
    Res := MUser_Connect("", "", actualdocument)

Viz také