MUser_Disconnect

Odpojí se od enTeam User
declare function MUser_Disconnect dll "ActualDocument" (): integer
Res := MUser_Disconnect()
MUser_Disconnect ()

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací 1 při úspěšném odpojení k enTeam User. Dojde-li k chybě je vrácena 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce provede odhlášení a odpojení z enTeam User. Volá se po dokončení práce s enTeam User, pokud bylo pomocí funkce MUser_Connect vytvořeno nové připojení.

Ukázky volání

  • Res := MUser_Disconnect()

Viz také