OO_CalcWrite2

Zapíše text na určené políčko v druhém Calc (Excel) dokumentu
declare procedure OO_CalcWrite2 dll "ActualDocument" (integer, integer, string)
OO_CalcWrite2(4, 4, hodnota)
OO_CalcWrite2(column, row, value)

Parametry

column

Typ: integer

Číslo sloupečku, ze kterého se bude číst (začíná od nuly).

row

Typ: integer

Číslo řádku, ze kterého se bude číst(začíná od nuly).

value

Typ: string

Zapisovaná hodnota.

Popis

Je potřeba nejprve dokument otevřít fukncí OO_Open2 .

Ukázky volání

  • OO_CalcWrite2(4, 4, hodnota)

Příklady použití

Viz také