OpenMdataObject

Slouží k otevření objektu firmy, osoby či relace
declare function OpenMdataObject dll "ActualDocument" (string, string): boolean
OpenMdataObject(sRelationID, "relation")
OpenMdataObject(ID, ObjectType)

Parametry

ID

Typ: string

ID objektu.

ObjectType

Typ: string

Typ objektu ("contact", "company" nebo "relation").

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byl objekt firmy, osoby či relace otevřen.

Popis

Funkce vytvoří v paměti objekt osoby, firmy či relace. Následně je možné tento objekt používat pro čtení či zápis dat (např. pomocí funkcí GetMdataObjectValueStr nebo SetMdataObjectValueStr ). Před voláním této funkce je zapotřebí mít otevřené připojení na centrální adresář enTeam CRM pomocí funkce OpenMdata .

Ukázky volání

  • OpenMdataObject(sRelationID, "relation")