PostClose

Odešle oknu s procesem povel "Zavřít"
declare function PostClose dll "ActualDocument" (integer): integer
ReturnCode := PostClose(CaseViewerForm)
PostClose(CaseViewerForm)

Parametry

CaseViewerForm

Typ: integer

Popisovač okna s otevřeným procesem

Návratová hodnota

Typ: integer

Funkce vrací 1 pokud byla zpráva s povelem úspěšně zařazena do fronty. V opačném případě je vrácena hodnota 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce zařadí povel "Zavřít" (tj. zprávu systému Windows) do fronty zpráv okna s otevřeným procesem. Při následném zpracování zprávy oknem, dojde k uzavření procesu (tj. stejná akce jako při klepnutí na volbu "Zavřít").

Ukázky volání

  • ReturnCode := PostClose(CaseViewerForm)