ProcessExist

Zjistí, zda se ve složce nachází proces zadaný svým ID
declare function ProcessExist dll "ActualDocument" (string, string, string, pointer): boolean
b := ProcessExist(guidS, "Mzdy", procesID, actualdocument)
ProcessExist(GuidS, FolderNameS, ProcessID, AD)

Parametry

GuidS

Typ: string

ID uživatele, který vlastní zdrojovou složku.

FolderNameS

Typ: string

Složka, ve které se bude proces hledat. Pokud není zadán, pak se bere hlavní složka uživatele.

ProcessID

Typ: string

ID procesu.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda je se ve složce nachází proces zadaný svým ID.

Popis

Funkce zjistí, zda se ve složce nachází proces zadaný svým ID.
  1. Pokud je její jméno jedinečné, pak pouze jejím jménem.
  2. Celou cestou ve tvaru: faktury\2004
Pokud je jako guidS zadáno "", pak se bere aktuálně přihlášený uživatel Pokud je jako guidS zadáno "_teambridge_", pak se proces přesouvá ze složky rootfolder Pozn.: Pokud není cílová složka nalezena, bude vytvořena.

Ukázky volání

  • b := ProcessExist(guidS, "Mzdy", procesID, actualdocument)