PropertyFromDocCont

Umožňuje pracovat s vlastnostmi libovolného procesu
declare function PropertyFromDocCont dll "ActualDocument" (string, string, string): boolean
PropertyFromDocCont("priority", "set", "low")
PropertyFromDocCont(Property, Command, Value)

Parametry

Property

Typ: string

S jakou vlastností chceme pracovat.

Podporované vlastnosti jsou zatím:

Vlastnost Hodnota par. Command Popis
attachmentextension get Vrátí příponu přílohy
attachmentname get Vrátí název přílohy
attachmentscount get Vrátí počet příloh v procesu
calendar from get V Command bude vrácen datum a ve Value čas
calendar from set Ve Value bude předán datum a čas oddělený mezerou (např.: "17.6.2010 11:49")
calendar to get V Command bude vrácen datum a ve Value čas
calendar to set Ve Value bude předán datum a čas oddělený mezerou (např.: "17.6.2010 11:49")
class get Vrátí třídu procesu
class set Nastaví třídu procesu
created-date get Vrátí datum vytvoření
created-time get Vrátí čas vytvoření
creator get Vrátí ID (GUID) zakládajícího uživatele
creator-name get Vrátí jméno zakládajícího uživatele
node-status Název kroku
Vrácená hodnota Stav kroku Popis
ssNone none
ssTodo open K vyřízení
ssPark open Pozastaveno
ssFindText findtext
ssDone done Dokončeno
ssForward forward Postoupeno
ssEnd end
ssRoute route
ssCancel cancel Přerušeno
ssSuspend suspend Přerušeno
priority set Nastaví prioritu. Možnosti jsou:
Priorita Popis
low nízká
high vysoká
normal normální
title get Vrátí název procesu
title set Nastaví název procesu
username set Nastaví jméno zpracovatele
userread set Nastaví, že uživatel zadaný v parametru Value svým ID proces již viděl.
workflow get Vrátí název workflow
requestaccept get

Vrací datum a čas, kdy uživatel akceptoval proces. Do parametru Value je nutno vložit ID uživatele.

requestcomplete get

Vrací datum a čas, kdy uživatel dokončil proces. Do parametru Value je nutno vložit ID uživatele.

requestreply get

Vrací datum a čas, kdy uživatel odpověděl na požadavek. Do parametru Value je nutno vložit ID uživatele.

requestview get

Vrací datum a čas, kdy uživatel prohlédl proces. Do parametru Value je nutno vložit ID uživatele.

Command

Typ: string

Jak pracovat (set, get).

Value

Typ: string

Hodnota pro výše zmiňované.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda proběhlo vše v pořádku.

Popis

Pro nastavení těchto hodnot používejte funkci SetState . Před zavoláním musí být zavolána funkce OpenDocCont . Pro ukončení CloseDocCont .

Ukázky volání

  • Nastaví prioritu procesu na nízkou.
    PropertyFromDocCont("priority", "set", "low")
  • Vrátí datum dokončit do uživatele zadaného v proměnné Value.
    PropertyFromDocCont("requestcomplete", "get", Value)